Φορμα εγγραφης Κ.Ξ.Γ.

Εγγραφείτε εδώ

PTE General

pte-C2-sampleΤα PTE General έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνουν άτομα διαφόρων ηλικιών στην εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας. Η ομοιόμορφη δομή της εξέτασης αλλά και η ομαλά οργανωμένη και εξελισσόμενη πορεία της γνώσης καθιστούν ευκολότερη τη μετάβαση από το ένα επίπεδο στο άλλο. Η εξοικείωση που έχουν αποκτήσει οι μαθητές συμβάλει θετικά στην καλύτερη κατανόηση της ύλης αλλά και χρήσης της αγγλικής γλώσσας.

Τα PTE General απαρτίζονται από δύο μέρη: Τις γραπτές εξετάσεις, όπου αξιολογούνται οι παρακάτω δεξιότητες: Listening, Reading, Writing και μια προφορική εξέταση με αντίστοιχη δεξιότητα, το Speaking. Η βαθμολόγηση των γραπτών εξετάσεων πραγματοποιείται απευθείας στη Μεγάλη Βρετανία ενώ της προφορικής εξέτασης πραγματοποιείται αρχικά στην Ελλάδα ή στην Κύπρο από άρτια εκπαιδευμένους εξεταστές και στη συνέχεια πραγματοποιείται ο τελικός έλεγχος στη Μεγάλη Βρετανία. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση αποτυχίας παρέχονται σχόλια σε κάθε εξεταζόμενο σχετικά με την απόδοσή του στη συγκεκριμένη εξέταση ώστε να βελτιωθεί καλύπτοντας τα κενά του.

Βάση επιτυχίας στις εξετάσεις θεωρείται το 50% έως και το επίπεδο 4, ενώ ορίζεται το 60% για το ανώτατο επίπεδο, το επίπεδο 5. Ανάλογα με το ποσοστό που επιτυγχάνει ο κάθε εξεταζόμενος, στο πτυχίο αναγράφεται και η επίδοσή του, όπως παρουσιάζεται παρακάτω:

 

Level A1

Level 1 (A2)

Level 2 (B1)

Level 3 (B2)

Level 4 (C1)

Level 5 (C2)

Pass

50%-59%

50%-59%

50%-59%

50%-59%

50%-59%

60%-69%

Merit

60%-69%

60%-69%

60%-69%

60%-69%

60%-69%

70%-79%

Distinction

70% και άνω

70% και άνω

70% και άνω

70% και άνω

70% και άνω

80% και άνω

Τα PTE General βασίζονται σε καθημερινά σενάρια έτσι ώστε να επιτρέπουν στους μαθητές να εκφράζονται ελεύθερα αποδεικνύοντας πόσο καλά μπορούν να χρησιμοποιήσουν και να επικοινωνήσουν στην αγγλική γλώσσα. Τα θέματα βασίζονται σε αυθεντικές και σύγχρονες καταστάσεις που συναντούν οι μαθητές στην καθημερινότητά τους. Για το λόγο αυτό, οι εξετάσεις βασίζονται σε ρεαλιστικές καταστάσεις και όχι σε γραμματικές ασκήσεις. Η ανανεωμένη δομή της εξέτασης έχει δημιουργηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να την κάνει πιο σύντομη, χωρίς όμως να επηρεάζεται η ποιότητα της επίδοσης των μαθητών.

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα προσαρμογής των εξετάσεων για τις περιπτώσεις Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.

 

Πλεονεκτήματα

✓ Πλήρης συμψηφισμός και των 4 δεξιοτήτων (Listening, Reading, Writing, Speaking)

✓ Ενιαίο format σε όλα τα επίπεδα

✓ Σταθερή βάση στο 50% για τα επίπεδα A1, A2, Β1, Β2, Γ1 και 60% Γ2

✓ Διεθνής Αναγνώριση από Δημόσιους και Ιδιωτικούς Οργανισμούς και Πανεπιστήμια

✓ Εξαιρετικές συνθήκες για άτομα με Ειδικές Ανάγκες

✓ Πληθώρα βιβλιογραφία προετοιμασίας

✓ Από το δεύτερο μέρος του listening ο υποψήφιος κερδίζει βαθμούς και στο writing.

✓ Οι εκθέσεις είναι καθοδηγούμενες από προεπιλεγμένες ιδέες

✓ Επιλογή ενός από δύο θέματα εκθέσεων

✓ Στην προφορική εξέταση παρευρίσκεται ένας υποψήφιος

✓ Δεν υπάρχει answer sheet. Ο υποψήφιος γράφει κατευθείαν πάνω στο booklet

✓ Διαθέσιμα εξεταστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο

 

Format

Υπάρχουν έξι επίπεδα για τις εξετάσεις PTE General:

Levels CEFR

Levels PTEG

Duration

Writing

Interview

Listening

Reading

A1

Level A1 Foundation

75 mins

2 parts

5 mins

3 parts

4 parts

A2

Level 1 Elementary

95 mins

2 parts

5 mins

3 parts

4 parts

B1

Level 2 Intermediate

95 mins

2 parts

7 mins

3 parts

4 parts

B2

Level 3 Upper Intermediate

120 mins

2 parts

7 mins

3 parts

4 parts

C1

Level 4 Advanced

150 mins

2 parts

8 mins

3 parts

4 parts

C2

Level 5 Proficient

175 mins

2 parts

8 mins

3 parts

4 parts

 

Διεθνής Αναγνώριση