Φορμα εγγραφης Κ.Ξ.Γ.

Εγγραφείτε εδώ

Αιτησεις - PTE General

PTE General Guides

Αρχεία Οδηγών
LA1 (Α1)
L1 (Α2)
L2 (B1)
L3 (B2)
L4 (C1)
L5 (C2)

Practice Tests - PTE General

ΕπίπεδοΑρχεία
LA1 (Α1)

Sample Test 1

Sample Test 2

Sample Test 3

L1 (Α2)

Sample Test 1

Sample Test 2

Sample Test 3

L2 (B1)

Sample Test 1

Sample Test 2

Sample Test 3

L3 (B2)

Sample Test 1

Sample Test 2

Sample Test 3

L4 (C1)

Sample Test 1

Sample Test 2

Sample Test 3

L5 (C2)

Sample Test 1

Sample Test 2

Sample Test 3

Practice Tests - PTE Academic

Αρχεία

Test 1

Για περισσότερο υλικό ακολουθήστε τον επόμενο σύνδεσμο.